Kosten

Licentie-vergoeding CrossmarX Application Platform

Voor het gebruik van het Application Platform is een licentie (onderhoudsververgoeding) aan CrossmarX verschuldigd. Deze licentie dient pas betaald te worden op het moment dat de applicatie in gebruik wordt genomen. Tot het moment van ingebruikname worden er geen licentie-kosten in rekening gebracht. De licentiekosten stellen CrossmarX in staat het CrossmarX Application Patform te onderhouden en uit te breiden met generieke functionaliteit.

Een applicatie is in gebruikgenomen op het moment dat:

De applicatie is geinstalleerd op een productie-server van CrossmarX, of is gedownload voor gebruik op een eigen machine.

De licentiekosten worden berekend met een eenvoudige formule. Deze formule is: LICENTIE-BEDRAG = AANTAL TABELLEN * VAST BEDRAG

legenda:

LICENTIE-BEDRAG: licentie-vergoeding in euro's per jaar.
AANTAL TABELLEN: het aantal tabellen in de database (exclusief de tabellen voor lookuplijsten).
VAST BEDRAG: 100 euro.

Een rekenvoorbeeld

Stel een applicatie heeft 20 tabellen (exclusief de tabellen voor lookuplijsten). Deze omvang past bijvoorbeeld goed bij een bedrijfsbrede CRM-applicatie, een e-commerce-website, een planningssysteem of een voorraadbeheer-administratie. De jaarlijkse licentiekosten voor een dergelijke applicatie kunnen dan als volgt worden berekend:

LICENTIE-BEDRAG = AANTAL TABELLEN * VAST BEDRAG = 20 * 100 = 2.000 euro.

Kosten voor extra functionaliteit:

 1. Standaard ontdubbelfunctionaliteit: 15% van jaarlijks licentiebedrag
 2. Presentatie rapporten etc. in grafieken: 15% van het jaarlijkse licentiebedrag
 3. Nieuwsbrief statistics: opened, click through en bounced: 15% van het jaarlijkse licentiebedrag
 4. Ogone Payment Service-koppeling: 15% van het jaarlijkse licentiebedrag
 5. SMS verzending en ontvangst
 6. Opvragen geolocaties (google maps)
 7. Postcodecheck
 8. Opvragen bedrijfsgegevens
 9. Afhandelen inkomende mails.

Instances/meerdere juridische entiteiten

Indien eenzelfde applicatie op meerdere aparte databases draait (instances) of meerdere aparte juridische entiteiten van dezelfde applicatie gebruikmaken bedragen de licentiekosten per instance/entiteit 20% van de licentiekosten van de applicatie.

Jaarlicentie, afkoop en opzeggen

De licentie kan per jaar worden betaald maar ook worden afgekocht. De afkoopfactor is 5 maal het jaarbedrag. CrossmarX hanteert geen opzegtermijnen. Voor projectgerichte applicaties, bijv. een kortlopende actie-website, zijn ook maandlicenties mogelijk.

Bovengenoemd voorbeeld zou dus afgekocht kunnen worden voor het jaarbedrag = 2000 * 5 = 10.000.

 

Hosting

Het CrossmarX Application Platform en de applicatie kunnen op een omgeving in beheer bij de klant, bij een provider naar keuze of op één van de CrossmarX-servers worden geplaatst.

Indien u gebruik wilt maken van de hosting-faciliteiten op een CrossmarX-server, dan bedragen de maandelijkse kosten per applicatie 65 euro. Maar let op: indien het gebruik van uw applicatie veel pieken kent, een te zwaar beroep doet op machine-capaciteit of extreem veel dataverkeer kent, kunnen andere prijzen gelden.

Wij bieden:

 1. professionele servers direct aangesloten op de Internet backbone
 2. een up-time van bijna 100%
 3. een dagelijkse backup van de gegevens in de database

Meer informatie over hosting

Ondersteuning

Medewerkers van CrossmarX kunnen helpen bij het realiseren en onderhouden van applicaties. Ook kunnen eventuele partners van CrossmarX  hierbij een rol vervullen. Bij een uitgebreid proces moet er aan de klant-kant voldoende proceskennis en inzicht omtrent het te automatiseren proces aanwezig zijn. Een applicatie-manager (of meerdere)  binnen de eigen organisatie is cruciaal.
In overleg (ook met een eventuele partner) wordt gekeken naar aard en omvang van de werkzaamheden en de daarbij passende vergoeding.

Kortingen

CrossmarX biedt kortingen aan non-profit organisaties (m.n. goede-doelen), verenigingen & stichtingen, particulieren en organisaties in (of werkend t.b.v.) ontwikkelingslanden. Verder stelt CrossmarX zich op standspunt dat de licentie-kosten geen onnodige drempel moeten zijn. Onder voorwaarden kan hier maatwerk worden geleverd.

Algemene voorwaarden