Partners

Bent u een dienstverlener of adviseur en helpt u uw klanten bij het ontwikkelen of gebruiken van applicaties? Dan stelt het CrossmarX Application Platform u in staat om uw dienstverlening te verbeteren en/of te verbreden. Denk o.a. aan de volgende gebieden:

1. Prototyping tijdens de voorfase
In de voorfase worden de doelstellingen en de grenzen van een nieuwe applicatie vastgesteld. Met het Application Platform kunt u eenvoudig en snel een prototype ontwikkelen. Uw klant kan het prototype gebruiken om de applicatie en het proces te testen. Dit heeft de volgende voordelen:

 • U en uw klant krijgen een beter zicht op de uiteindelijke applicatie. Verschillen in perceptie worden weggenomen. Er ontstaat een gemeenschappelijk en duidelijk beeld.
 • De consequenties van de nieuwe applicatie worden duidelijker in kaart gebracht.
 • Er zijn minder papieren rapporten nodig.
 • Doordat uw klant in een vroegtijdig stadium kan meesturen, wordt uw klant ook echt de ?eigenaar? van de applicatie. Het is geen overval van functionaliteit, maar een geleidelijk groeiproces.

Al met al bent u in staat om samen met uw klant beter, en vaak sneller, tot een duidelijke definiëring en afbakening van de nieuwe applicatie te komen.

2. Tijdens de systeemontwikkeling
Indien u het Application Platform gebruikt voor de daadwerkelijke systeemontwikkeling, kunt u de volgende voordelen behalen:

 • U kunt zelf de applicatie ontwikkelen en u hoeft dus geen of minder beroep te doen op programmeurs. Uw rol binnen het project kan dus groter worden.
 • U kunt de applicatie direct samen met uw klant ontwikkelen waardoor uw klant sneller resultaat ziet. Ontwikkeltijden worden korter.
 • Uw klant kan sneller de consequenties overzien en kan daardoor sneller bijsturen, waardoor de kwaliteit van de applicatie vergroot wordt.
 • Indien uw klant nog niet exact weet wat hij/zij wil, dan kunt u snel enkele alternatieven tonen, waardoor het besluitvormingsproces vergemakkelijkt wordt.
 • Het ontwikkelproces is efficient en transparant. Fysieke grenzen zijn geen probleem. Op elke plek ter wereld kunnen projectleden (7 * 24) aan het project deelnemen.
 • Fouten maken mag. Als inzichten veranderen, kan de applicatie direct meeveranderen. De kosten van aanpassing zijn gering, zodat fouten of vergissingen geen zware financiële consequenties hebben.

3. Tijdens gebruik en onderhoud
Indien u het Application Platform heeft gebruikt voor de systeemontwikkeling, kunt u samen met uw klant kiezen hoe u het onderhoud wilt inrichten:

 • Uw klant kan zelf het onderhoud doen
 • U kan het onderhoud doen
 • U kunt CrossmarX het onderhoud laten doen
  Vooral de laatste optie kan voor uw klant een geruststellende gedachte zijn. Uw klant kan altijd een beroep doen op CrossmarX, indien u uw dienstverlening niet meer voortzet. De continuiteit kan op deze manier maximaal worden gegarandeerd.