SMS berichtenVia de Application Engine kunnen SMS-berichten worden verzonden.

Dit kan op 3 manieren.

1) Via de standaard instelbare koppeling (voor uitgaande SMS) en het SMS-account van CrossmarX. De kosten bedragen tot 2500 berichten € 0,12 per SMS. Boven de 2500 berichten € 0,10 per SMS. (ex BTW). De kosten worden door CrossmarX gefactureerd.
Deze dienst kan alleen worden gebruikt voor te verzenden SMS-jes en is interessant voor kleinere aantallen (maximaal een paar duizend per jaar). Indien er incidenteel grotere aantallen worden verzonden (>5000), kunnen na overleg, de variabele kosten verlaagd worden.

2) Via de standaardinstelbare koppeling (voor uitgaande SMS-jes) en een eigen SMS-account bij messagebird

In dit geval worden de licentiekosten met 5% verhoogd.
Interessant bij structureel grote aantallen te verzenden SMS-jes. Noodzakelijk bij SMS-shortcode (bijv. SMS 'produktnaam' naar xxxx) en het ontvangen van SMS-jes en verwerken van de gegevens binnen de applicatie.
Verwerking van te ontvangen SMS-jes na nader overleg. De verrekening van kosten en overige administratieve handelingen t.a.v. het eigen account worden rechtstreeks tussen klant en messagebird afgewikkeld (CrossmarX blijft daar dan verder buiten). Voor koppelingen met andere providers kunnen eenmalig kosten in rekening worden gebracht (indien CrossmarX de koppeling dient te realiseren).

3) Via een zelf gerealiseerde koppeling. In dat geval zijn er geen additionele kosten.