Noodplan

Vraag 1) Wat gebeurt er bij een ernstige calamiteit (bijv. brand) in het hosting center?

De cloudleverancier maakt gebruik van drie datacenters in en rondom Amsterdam met minimaal 5 km er tussen.

De backups worden (door CrossmarX) over de drie datacenters verspreid. Elk datacenter heeft een kopie van de backup zodat als er een datacenter helemaal uitvalt om wat voor reden ook, er geen data van de getroffen server verloren gaat.

Ook de door CrossmarX ingerichte virtuele servers zijn over de drie datacenters verspreid. Dat betekent dat als één datacenter uitvalt niet alle applicaties uitvallen. Alleen de applicaties in het getroffen datacenter.

Indien een voor ons relevant datacenter wordt getroffen dan gebeurt het volgende:

A) In een van de andere twee datacenters wordt een nieuwe virtuele server ingericht
B) De relevante data wordt opgehaald van de backups en geplaatst op de nieuwe virtuele server
C) De applicatie is wederom bereikbaar (IP-adres blijft hetzelfde)

Vraag 2) Stel dat de applicatie op de virtuele server binnen het hosting center TransIP last heeft van de calamiteit. Hoe lang duurt het dan voordat de applicatie weer up is?

In een normale situatie is de doorlooptijd voor deze spoedoperatie 4 tot 6 uur. Omdat catastrofes (een compleet datacenter wordt getroffen) nooit in de praktijk kunnen worden getest is het lastig in te schatten hoe lang het in werkelijkheid gaat duren.

Vraag 3) Is er bij een langdurige storing een uitwijkmogelijkheid naar een andere hosting facility?

Standaard is de onder vragen 1 en 2 beschreven situatie van toepassing.

Voor zeer gevoelige applicaties is het mogelijk om een tweede volledige operationele omgeving in een andere hosting facility in te richten (fallback). Enkele malen per dag (of zelfs continu) wordt dan vanuit de operationele omgeving de data overgezet naar de fallback-omgeving.

Bij uitval van de eerste omgeving kan dan onmiddelijk worden overgeschakeld naar de fallback-omgeving.

Dit resulteert wel in significant hogere kosten.

Vraag 4) Hoe lang duurt het in dat geval (fallback) voordat de applicatie weer up and running is?

De fallback applicatie is reeds up and running. Het meest relevant in deze situatie is dan de DNS-wijziging. Voor een .nl domein is deze vaak binnen 30 minuten na aanpassing door de domeinnaam-eigenaar aktief.