Gebiedonline
Bewoners maken zelf hun buurten beter en sterker

Beschrijving

De coƶperatie Gebiedonline levert een platform voor de ondersteuning van bottom-up initiatieven via informatie-uitwisseling, door verbindingen te leggen en door mensen te activeren en te helpen meer zelf te doen. Door samen te werken wordt het platform beter en gaan de kosten omlaag.

Gebiedonline